Skip to main content

Artykuł na temat społecznego funkcjonowania Zielonego Pałacu

Kolejnym wynikiem badań nad wojennymi pozostałościami w lasach pod Chojnicami będzie artykuł omówiający przeszłość i współczesne, społeczne znaczenie oraz funkcjonowanie tzw. Zielonego Pałacu wśród lokalnej społeczności.