Skip to main content

Wywiad dla Gazety Pomorskiej na temat projektu

Tutaj można zapoznać się z krótką notką dotyczącą projektu, która pojawiła się w Gazecie Pomorskiej. Dwie rzeczy jednak wymagają komentarza. Niestety tekst nie był autoryzowany przez co wkradło się kilka poważniejszych niespójności i błędów. Można jednak liczyć, iż notka pomimo swych mankamentów spełni swoją główną (informacyjną i społeczną) funkcję. Poznawanie przeszłości to w końcu tylko wycinek praktyki archeologicznej. Wymiar społeczny i kulturowy działań archeologicznych jest równie istotny i wart praktykowania.