Skip to main content

Publikacje

Kobiałka D., Kostyrko M., Kajda K. 2016. Archeologia poza archaīos. Przykład obozu jeńców wojennych i internowanych w Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie). Folia Praehistorica Posnaniensia 21, s. 177-200.

Kobiałka D. 2017. Dziedzictwo w lesie, dziedzictwo z lasu: studium przypadku carskiej manierki pochodzącej z obszaru Kriegsgefangenenlager Czersk. Biografia Archeologii 3 (1), s. 4-14. Dostępne na http://archeo.edu.pl/biografia2017/2017/01/18/dziedzictwo-w-lesie-dziedzictwo-z-lasu-studium-przypadku-carskiej-manierki-pochodzacej-z-obszaru-kriegsgefangenenlager-czersk/ (wgląd 30.11.2017).

Kobiałka D., Kajda K., Kostyrko M. 2017. Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku. Archeologia Żywa 1 (63), s. 30-31.

Kajda K., Kobiałka D., Kostyrko M., Pawleta M. 2017. Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku. Katalog wystawy. Poznań-Chojnice.

Kobiałka D. 2017. Pamięć drzew: ryty drugowojenne i naziemny skaning laserowy. Archeologia Żywa. Dostępne na http://archeologia.com.pl/2017/04/23/pamiec-drzew/ (wgląd 25.04.2017).

Kobiałka D. 2017. Biografia zapisana na manierce. Archeologia Żywa 2 (64), s. 60-63.

Kobiałka D., Kajda K., Kostyrko M. 2017. Wystawa ‚Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku’. Biografia Archeologii 3 (1), s. 68-72. Dostępne na http://archeo.edu.pl/biografia2017/wp-admin/post.php?post=893&action=edit (wgląd 30.11.2017).

Kobiałka D. Military heritage in the trenches. Woodlands and trash called trench art in the shadow of the Great War. PopAnth. Dostępne na https://popanth.com/article/military-heritage-in-the-trenches-woodlands-and-trash-called-trench-art-in-the-shadow-of-the-great-war (wgląd 7.07.2017).

Kobiałka D., Kajda K., Frąckowiak M. 2017. Wspomnienia drzew. Archeologia Żywa 3 (65), s. 48-51.

Kobiałka D. 2017. Archeologia, lasy i XX-wieczne pozostałości wojenne. Dzień Archeologii. Dostępne na http://www.dayofarchaeology.com/archeologia-lasy-i-xx-wieczne-pozostalosci-wojenne/ (wgląd 28.07.2017).

Kobiałka D., Kostyrko M., Kajda K. 2017. Inconspicuous and Forgotten Material Memories of the First World War: The Case of a POW Camp in Czersk, Poland, [w:] A. Zalewska, J. Scott, G. Kiarszys (red.), The Materiality of Troubled Pasts Archaeologies of Conflicts and Wars, s. 23-39. Warsaw-Szczecin.

Kajda, K., Kobiałka, D. 2017. Archeologie współczesności jako odpowiedź na kryzys dyscyplin/ Archaeologies of the contemporary past as a response to the crisis of the discipline. Ochrona Zabytków 70 (271), s. 27-45.

Kobiałka D. 2017. Airborne laser scanning and 20th cntury military heritage in the woodlands. Analecta Archaeologica Ressoviensia 12, s. 247-269.

Kajda K., Kobiałka D. Kostyrko M. 2017. Wiek później — materialny wymiar wybranych pierwszowojennych niemieckich obozów jenieckich z terenów współczesnej Polski. Łambinowickie Zeszyty Muzealne 40, s. 129-148.

Kobiałka D. 2018. Sztuka okopowa: doświadczenia i wspomnienia wojenne utrwalone w materii. Archeologia Żywa 2 (68), s. 76-80.

Kobiałka D. 2018. 100 years later: the dark heritage of the Great War at a prisoner-of-war camp in Czersk, Poland. Antiquity 92 (363), s. 772-787. http://dx.doi.org/10.15184/aqy.2018.67.

Kobiałka D. 2018. Las, który łączy kulturę i naturę — cmentarz jeńców wojennych w Czersku, woj. pomorskie, [w:] M. Karczewska (red.), Cmentarze wojenne I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony. Białystok, s. 121-139.

Kobiałka D. 2018. Being in the woodlands: archaeological sensibility and landscapes as naturecultures. Polish Journal of Landscape Studies 1, s. 43-53.

Kobiałka D. 2018. Archeologia lasów: XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych. Archeologia Żywa (dostęp 1.10.2018).

Kobiałka D., Kostyrko M., Kajda K. 2018. Wielka Wojna na pocztówce i w lesie: obóz jeńców wojennych w Tucholi. Archeologia Żywa 4 (70), s. 24-29.

Kobiałka D., Kostyrko M., Ryndziewicz R. 2018. Niekończąca się opowieść — archeologia nieinwazyjna na terenie pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku, woj. pomorskie. Metody geofizyczne w archeologii polskiej, s. 44-47.

Kobiałka D. 2018. Społeczna pamięć o dziedzictwie jako forma jego niszczenia: archeologia Zielonego Pałacu, [w:] K. Kajda, M. Pawleta, A. Marciniak (red.), Dziedzictwo we współczesnym świecie. Kraków, s. 27-49.

Kobiałka D. 2018. Archeologia lasów: drzewa z rytami jako zintegrowane dziedzictwo. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 60 (2), s. 305-325, 10.34616/ssa.2018.60.2.305.326.

Kobiałka D. 2018. Kreatywność za drutem kolczastym: archeologia i sztuka okopowa z pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku (woj. pomorskie). Folia Praehistorica Posnaniensia 23, s. 105-136, http://dx.doi.org/10.14746/fpp.2018.23.06

Kobiałka D. 2019. Living monuments of the Second World War: terrestrial laser scanning and trees with carvings. International Journal of Historical Archaeology 23 (1) s. 129-152, https://doi.org/10.1007/s10761-018-0462-5.

Kostyrko M., Kobiałka D. 2019. Searching for remains of the Great War — prisoner of war camps in Poland
in perspective of aerial prospection. AARGnews 58, 33-43.

Kobiałka D. 2019. Las lasów. Teksty Drugie 3, s. 159-167, DOI: 10.18318/td.2019.3.10.

Kostyrko M., Kobiałka D. 2019. Pozdrowienia z obozu… odkrywanie krajobrazu Kriegsgefangenenlager Czersk przy pomocy historycznych zdjęć. Archeologia Żywa 3 (73), s. 40-45.

Kobiałka D. 2019. Trench art between memory and oblivion: a report from Poland (and Syria). Journal of Conflict Archaeology 14 (1), s. 4-24, https://doi.org/10.1080/15740773.2019.1632034.

Hubacz J., Kobiałka D. 2019 (w druku). Materia, która łączy przeszłość i współczesność: HERVÉ Alfred Ange Marie z Lanrelas zmarł w niewoli, [w:] R. Sendyka, K. Grzybowska (red.), Rzeczowy świadek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kobiałka D. 2019 (w druku). Trudne dwudziestowieczne dziedzictwo z perspektywy biografii rzeczy.

Kobiałka D. (w druku). Curating the (material) Great War.