Skip to main content

Naziemne skanowanie laserowe

Archeologia II wojny światowej to już uznana gałąź badań archeologicznych. Z tego punktu widzenia materialne relikty konfliktu są formą dziedzictwa archeologicznego. Jedną ze specyficznych kategorii dziedzictwa drugowojennego są ryty na drzewach (bukach zwyczajnych) pozostawione latem 1944 roku przez jeńców wojennych i przymusowych pracowników niedaleko Chyciny (woj. lubuskie). Do ich dokumentacji wykorzystano metodę łączoną bazującą na naziemnym skanowaniu laserowym (TLS) i fotogrametrii bliskiego zasięgu.

Widok na okop drugowojenny wzdłuż, którego rosną buki zwyczajne pokryte rytami (fot. D. Kobiałka).

Wykorzystanie naziemnych metod teledetekcyjnych i fotogrametrycznych w kontekście archeologii II wojny światowej pozwala na szkicowanie bardziej dokładnych, lokalnych aspektów wielkiej historii jaką była II wojna światowa. Co więcej, dzięki udostępnieniu modeli 3D online każdy może spróbować samodzielnie podjąć się trudnej sztuki odczytania i interpretacji rytów na drzewach. Mówiąc inaczej, każdy może zostać archeologiem — badaczem materialnych reliktów niedawnej przeszłości. Poniżej załączamy wyniki badań:

 • drzewo nr 1
 • drzewo nr 2
 • drzewo nr 3
 • drzewo nr 4
 • drzewo nr 5
 • drzewo nr 6
 • drzewo nr 7
 • drzewo nr 8
 • drzewo nr 9
 • drzewo nr 10
 • drzewo nr 11

Wizualizacja rytów na drzewie nr 1 (oprac. ‚ArchService’).

polskie kasyna gry