Skip to main content

Konferencje i wykłady

16.11.2016. Warszawa, Instytut Archeologii UW — wykład gościnny pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych” w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego przez prof. Andrzeja Buko.

2.03.2017. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu — wykład gościnny pt. „Dziedzictwo w lesie, dziedzictwo z lasu”.

17.03.2017. Czersk, Centrum Informacji Turystycznej w Czersku — otwarcie wystawy i wykład wprowadzający wraz z dr Kornelią Kajdą pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

21.04.2017. Chojnice, Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach – otwarcie wystawy i wykład wprowadzający wraz z dr Kornelią Kajdą pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

11.05.2017. Łódź, wykład ekspercki pt. „Trudne dziedzictwo z perspektywy biografii rzeczy” na konferencji pt. „Trudne dziedzictwo. Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości”.

20.05.2017. Chojnice, Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach – dwa wykłady pt. „100 lat temu w lasach pod Czerskiem: badania archeologiczne na terenie byłego pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku” w ramach Europejskiej Nocy Muzeów organizowanej przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach. Wykładom towarzyszyło kuratorskie oprowadzanie po wystawie archeologicznej pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

22.05.2017. Czersk, organizacja wraz z prof. Arkadiuszem Marciniakiem, dr Kornelią Kajdą i mgr Mikołajem Kostyrko „żywej lekcji archeologii” na terenie obozu jenieckiego w Czersku dla członków „Warsztatów Terapii Zajęciowej” w Czersku.

22.05.2017. Czersk, wykład pt. „Czy rzeczy żyją? Biografia carskiej manierki z obozu w Czersku” na spotkaniu z członkami „Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Czerskiej”.

26.05.2017. Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN — wykład pt. „Archeologia współczesności w lasach”.

1.06.2017. Karpacz, konferencja CAA pt. „Archeologia z wyższej perspektywy” — wykład pt. „Pamieć drzew: archeologia, ryty drugowojenne i TLS”.

1.09.2017. Maastricht, konferencja European Association of Archaeologists — wystąpienie wraz dr Kornelią Kajdą pt. „Beyond exhumantions — archaeology of 20th century armed conflicts in Poland”.

19.10.2017. Poznań, konferencja „Dziedzictwo we współczesnym świecie” — wykład pt. „Społeczna pamięć o dziedzictwie jako forma jego niszczenia: archeologia Zielonego Pałacu”.

30.10.2017. Warszawa, konferencja „Dziedzictwo techniki” — poster pt. „W cieniu Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego: archeologia i wspomnienia drzew”.

16.11.2017. Poznań, debata zorganizowana przez Sekcję Śródziemnomorską KNSA pt. „Detektoryści — wróg czy przyjaciel”.

22.11.2017. Warszawa, Instytut Archeologii UW — wykład gościnny pt. „100 lat później. Wielka Wojna i sztuka okopowa” w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego przez prof. Andrzeja Buko.

23.11.2017. Toruń, konferencja „XXI Sesja Pomorzoznawcza” -wykład pt. „Z nami albo bez nas. Nieinwazyjne rozpoznanie XX-wiecznego dziedzictwa militarnego w lasach pod Chojnicami”.

10.01.2018. Warszawa, Instytut Archeologii UW — wykład godzinny pt. „Kreatywność za drutem kolczastym: sztuka okopowa z pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku” na spotkaniu Koła Naukowego Archeologii Średniowiecza IA UW.

12.01.2018. Poznań, Instytut Archeologii UAM – otwarcie wystawy i wykład wprowadzający wraz z dr Kornelią Kajdą i mgr Mikołajem Kostyrko pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

7.03.2018. Łódź, Instytut Archeologii UŁ — wykład gościnny w ramach seminariów doktorskich prof. Anny Marciniak-Kajzer pt. „Dziedzictwo w lesie, dziedzictwo z lasu: archeologia obozów jenieckich i sztuka okopowa z terenu pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku w pow. chojnickim”.

8.03.2018. Siedlce, konferencja pt.„Sztuka przetrwania.Życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX — XXI w.” – wykład pt. „Kreatywność za drutem kolczastym: archeologia i sztuka okopowa z terenu pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku (woj. pomorskie)”.

11.03.2018. Opole, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu – otwarcie wystawy i wykład wprowadzający wraz z dr Kornelią Kajdą i mgr Mikołajem Kostyrko pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

11.03.2018. Łambinowice, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu — wykład wraz z mgr Mikołajem Kostyrko w ramach Łambinowickich Spotkań Muzealnych pt. „Kiedy archeologia pomaga historii: materialne pozostałości po pierwszowojennym obozie jenieckim w Czersku”.

12.03.2018. Opole, Politechnika Opolska — wykład wraz z mgr Mikołajem Kostyrko w ramach Akademii Młodych Serc pt. „100 lat później: przedmioty z terenu pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

11-13.04.2018. Opole, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu — cykl zajęć, wykładów i warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, liceum i studentów.

19-21.04.2018. Białowieża, konferencja pt. „Archeologia obszarów zalesionych” — referat pt. „Żywe monumenty, zintegrowane dziedzictwo – naziemne skanowanie laserowe rytów na bukach zwyczajnych”.

19-21.04.2018. Białowieża, konferencja pt. „Archeologia obszarów zalesionych” — poster pt. „Heritage in the forest — the case of a Russian canteen from a prisoner of war camp in Czersk (Pomeranian province, Poland).

22-23.05.2018. Białystok, seminarium naukowe pt. „Miejsca pamięci Wielkiej Wojny po stuleciu. Podsumowanie stanu badań i ochrony” — referat pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: dzieje cmentarza jeńców wojennych w Czersku z czasów Wielkiej Wojny”.

25.05.2018. Srebrna Góra, wykład gościnny pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych”.

14-15.06.2018. Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej, konferencja naukowa pt. „Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych” — referat wraz z Mikołajem Kostyrko i Kornelią Kajdą pt. „Kiedy historia staje się archeologią — materialne pozostałości po pierwszowojennym obozie jenieckim w Czersku, woj. pomorskie”.

5-9.09.2018. Barcelona, coroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów — referat pt. „Living monuments of the Second World War: terrestrial laser scanning and trees with carvings”.

13-14.09.2018. Londyn, Imeperial War Museum, konferencja naukowa w ramach Curating the Great War — referat pt. „The Great War and trench art from a prisoner of war camp in Czersk, Poland”.

4.10.2018. Czersk, dwa wykłady dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku na terenie obozu jenieckiego w Czersku.

5.10.2018. Czersk, Centrum Informacji Turystycznej, otwarcie wystawy pt. „Archeologia lasów: XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych” oraz wykład wprowadzający o tym samym tytule.

12.10.2018. Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, wykład pt. „Dziedzictwo militarne w lasach: podsumowanie badań”.

22.10.2018. Warszawa, Instytut Archeologii UKSW, konferencja pt. „Konserwacja zapobiegawcza środowiska 8. Dziedzictwo nasze czy obce: sto lat dyskusji w niepodległej Polsce” — referat pt. „Dziedzictwo nasze i obce: cmentarz jeńców wojennych w Czersku z czasów Wielkiej Wojny”.

8-9.11.2018. Łódź, Instytut Archeologii UŁ, konferencja pt. „Sukcesy i porażki. Najnowsze metody nieinwazyjne i laboratoryjne w badaniach archeologii historycznej” — referat pt. „Wspomnienia drzew: naziemne skanowanie laserowe i fotogrametria bliskiego zasięgów znaków na drzewach”.

21.-23.11.2018. Toruń, Instytut Archeologii UMK, konferencja pt. „Metody geofizyczne w archeologii oraz imię i nazwisko uczestnika” — referat wraz z mgr Mikołajem Kostyrko i mgr Robertem Ryndziewiczem pt. „Niekończąca się opowieść — archeologia nieinwazyjna na terenie pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku, woj. pomorskie”.

26.11.2018. Czersk, Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku, wykład pt. „Niekończąca się opowieść — archeologia nieinwazyjna na terenie pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku, woj. pomorskie”.

26.11.2018. Czersk, Gminy Ośrodek Kultury, wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „”Dziedzictwo w lesie, dziedzictwo z lasu: archeologia obozów jenieckich i sztuka okopowa z terenu pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku w pow. chojnickim”.

22.03.2019. Poznań, Instytut Archeologii UAM, konferencja pt. „Archeologia, sztuka, pamięć” — referat pt. „Sztuka okopowa”.

15.06.20`9. Kętrzyn, Starostwo Powiatowe, konferencja pt. „Miejsca pamięci I wojny światowej po stuleciu” — referat pt. „Relikty obozu jenieckiego z czasów I wojny światowej w Tucholi, woj. kujawsko-pomorskie”.