Skip to main content

Start

Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych jest archeologicznym projektem, który polega na rozpoznaniu, dokumentacji i analizie wybranych przykładów XX-wiecznego dziedzictwa militarnego z naszego kraju. Opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu potencjału metod nieinwazyjnych. Znaczenie projektu można rozpatrywać na kilku płaszczyznach.

dsc07137
Dobrze widoczny i zachowany okop wojskowy ukryty w podchojnickich lasach (fot. Dawid Kobiałka).

Po pierwsze, znaczenie naukowe projektu to zwrócenie uwagi i zaprezentowanie potencjału poznawczego badań archeologicznych w poznanie niedawnej przeszłości. Chodzić będzie o to jak archeologia wraz ze swoim warsztatem badawczym może rzucać nowe światło, weryfikować, uszczegóławiać wiedzę opartą na dokumentach pisanych. Jak to pokazują liczne badania terenowe, jest wiele wydarzeń, o których możemy mówić tylko i wyłącznie poprzez rzeczy i zmiany w krajobrazach. Wybrane miejsca z XX-wiecznym dziedzictwem militarnym właśnie będą miały pokazać ten aspekt archeologii.

Po drugie, znaczenie konserwatorskie projektu polega na dokumentacji obiektów i miejsc zmierzając tym samym do skuteczniejszej polityki konserwatorskiej, lepszej ochrony i zarządzania XX-wiecznym dziedzictwem militarnym. Dokładna i różnorodna dokumentacja stworzona w oparciu o przeprowadzone badania może dać narzędzia do skutecznego monitorowania stanu zachowania dziedzictwa militarnego.

Dzięki integracji różnych metod i strategii badawczych możliwe będzie poszerzenie wiedzy o niedawnej przeszłości oraz lepsza polityka konserwatorska dotycząca tego rodzaju dziedzictwa. Konsekwencją tego jest również wymiar edukacyjny i promocyjny prowadzonych badań. Dzięki uzyskaniu nowej wiedzy o wybranych stanowiskach będzie możliwe upowszechnianie tej wiedzy wśród lokalnych społeczności (wykłady, warsztaty, współpraca z lokalnymi szkołami).

Projekt jest realizowany w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2016/20/S/HS3/00001.