Skip to main content

Podchojnickie lasy — organizacja badań i rekonesans terenowy

W dniach 7-8 grudnia 2016 roku organizowaliśmy dalsze formalności związane z badaniami terenowymi. Udało się również zadokumentować in situ nieco pozostałości po pierwszowojennym obozie jenieckim w Czersku.