Skip to main content

Wystawa pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku” w Chojnicach

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wystawę pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku” organizowaną przez Instytut Archeologii UAM oraz Muzeum Historyczno-Etnograficzne im.Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.
Wystawa powstała w ramach europejskiego projektu „NEARCH. A new scenarios for a community-involved archaeology”. Stanowi ona także część realizacji projektu „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych” realizowanego w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.

1 września 1939 roku w lasach pod Chojnicami

Poniżej załączamy kolejne zdjęcia z badań terenowych. Tym razem dokumentowaliśmy m.in. niemiecki okop z 1 września 1939 roku. Interesującą sprawą był fakt, iż fragment okopu został kilka lat temu poszerzony, pogłębiony i został wykorzystany przez leśników jako miejsce składowania sadzonek. Słowem: kreatywne re-użytkowanie przeszłości.

Pamięć drzew i TLS

Wykorzystanie naziemnych metod teledetekcyjnych i fotogrametrycznych w kontekście archeologii II wojny światowej pozwala na szkicowanie bardziej dokładnych, lokalnych aspektów wielkiej historii jaką była II wojna światowa.