Skip to main content

Dziedzictwo w lasach — lekcja ‚I ty jesteś archeologiem’

22 maja 2017 roku wraz z prof. dr hab. Arkadiuszem Marciniakiem, dr Kornelią Kajdą i mgr Mikołajem Kostyrko przeprowadziliśmy niewielki projekt z zakresu archeologii współczesności i archeologii angażującej pt. ‚I ty jesteś archeologiem’. Byliśmy w lasach pod Czerskiem, gdzie pokazywaliśmy członkom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku oraz Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Czerskiem artefakty i obiekty archeologiczne z czasów I wojny światowej in situ.

Wykład w Warszawie

26 maja o godzinie 11 00 mamy wykład w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych archeologią współczesności w lasach.

Europejska Noc Muzeów 2017 w Chojnicach

Zapraszamy serdecznie 20 maja na Europejską Noc Muzeów do Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach. W jej ramach wygłosimy trzy referaty dotyczące naszych badań nad przeszłością i współczesnością pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku. Będą one komentarzem do wystawy dotyczącej obozu, która gości w chojnickim muzeum.

Konferencja w Łodzi — wykład ekspercki

Zapraszamy w dniach 11-12 maja 2017 roku do Łodzi na konferencję dotyczącą badań archeologicznych i antropologicznych nad trudnym dziedzictwem. Wygłosimy na niej referat pt. „Trudne dziedzictwo z perspektywy biografii rzeczy”.