Skip to main content

Guttowitz 53

Jednym z ciekawszych przykład pozostałości drugowojennych w lasach pod Chojnicami są relikty obozu pracy przymusowej oraz magazynów amunicji na wysokości Gutowca (Guttowitz 53). Właśnie pracujemy nad tekstem omawiającym wstępne wyniki archeologicznego rozpoznania tego miejsca.

Pierwsze publikacje

Od jakiegoś już czasu pojawiają się pierwsze publikacje będące wynikiem projektów. W większości przypadków są to krótkie teksty o charakterze popularno-naukowym. Jest jednak już parę pozycji o wymiarze stricte naukowym, a kolejne są w trakcie realizacji.

 

Publikacje

Cmentarz jeniecki w Czersku

W trakcie kolejnego wyjazdu terenowego mieliśmy okazję ponownie zawitać na teren obozu jenieckiego w Czersku. Tym razem spotkała nas niemiła niespodzianka: brama cmentarna została uszkodzona przez wandali. Informacje o zniszczeniach przekazaliśmy lokalnym władzom. Mamy nadzieję na szybie złapanie sprawców i naprawienie szkód.

Badania powierzchniowe

20 maja, przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku, przeprowadziliśmy badania powierzchniowe na terenie obozu jenieckiego w Czersku. Pozyskane przedmioty trafią do izby pamięci znajdującej się w Czarnej Wodzie. Badania pozwoliły na dookreślenie przestrzennego zasięgu obozu jenieckiego. Informacje te posłużą do stworzenia Karty Ewidencji Zabytku Archeologicznego (KEZA).

Archeologia współczesności w lasach

26 maja mieliśmy okazję przedstawić wstępne wyniki prac w ramach projektu na posiedzeniu Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych w ramach IAE PAN w Warszawie. Wykład sprowokował długą i konstruktywną dyskusję. Komentarze będą bardzo wartościową lekcją w kontekście dalszych badań archeologicznych nad dziedzictwem militarnym znajdującym się w lasach.