Skip to main content

100 years later: The Great War, memory, woodlands and a prisoner of war camp in Czersk, Poland, as dark heritage

Właśnie ukazał się nasz artykuł w Antiquity na temat jednego z najciekawszych odkryć archiwalnych/muzealnych, które prowadziliśmy w ramach wstępnego zbierania informacji na temat obozu w Czersku:

Kobiałka, D. 2018. 100 years later: The Great War, memory, woodlands and a prisoner of war camp in Czersk, Poland, as dark heritage. Antiquity 92 (363), s. 772-787.

Muzeum II Wojny Światowej

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. Muzeum II Wojny Światowej zorganizowało konferencję, która poświęcona archeologii współczesności. W jej trakcie można było także zwiedzić wystawę stałą Muzeum.

Łambinowice-Opole 2018

Niemalże cały poprzedni tydzień byliśmy w Łambinowicach i Opolu, gdzie opowiadaliśmy o naszych ostatnich działaniach. Były to wykłady, zajęcia i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, liceów, studentów a kończąc na seniorach z Akademii Młodych Serc. Wszystkie te działania były związane z otwarciem naszej wystawy o Czersku w murach Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Dziękujemy za organizację i pomoc pracownikom Muzeum.

Seminaria Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa

7 marca 2018 r. odbędzie się kolejne spotkanie naukowe w ramach Seminariów Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa IA UŁ. Będziemy w jego ramach opowiadać o celach i metodach badań w ramach tzw. archeologii obozów jenieckich. Sztuka okopowa z terenu pierwszowojennego w Czersku będzie stanowiła studium przypadku. Serdecznie zapraszamy wszystkim zainteresowanych.

Polskie okopy na prawym brzegu Brdy: opracowywanie badań terenowych

Stanowiska na Brdzie posłużyły żołnierzom ze Zgrupowania „Chojnice”, którzy w godzinach popołudniowych 1 września wycofali się z Chojnic i starali przedostać się na prawy brzeg Brdy na wcześniej przygotowane pozycje. Jednym z żołnierzy biorącym udział w tych działaniach był Alfons Łosin, który po wojnie wspominał:

Byłem żołnierzem 3 kompanii »Chojnice« ON »Czersk« w pierwszym plutonie u ppor. Józefa Szymczaka. Moja drużyna zajmowała stanowiska bojowe na wysuniętej placówce za wsią Charzykowy w rejonie zakrętu (za dawnym Ośrodkiem Wypoczynkowym Zakładów Mięsnych). Około godziny 4.30 usłyszeliśmy odgłosy ostrzału artyleryjskiego niemieckiej artylerii, która ostrzeliwała Chojnice. Około godziny 10.00 wycofaliśmy się do wsi Jarcewo, skąd dalej z całą kompanią do Chojnic na Nową Amerykę, a następnie z powrotem przez plac Himmlera do krzyżówki na Igły, gdzie zarządzono postój. Nie mogliśmy iść szosą na Rytel, gdyż zajęta była przez Niemców. Po odpoczynku przez Powałki, Kłodawę wycofaliśmy się do Mylofu. Po drodze w rejonie torów kolejowych koło wsi Krojanty zostaliśmy ostrzelani przez wysunięte patrole niemieckie. W Mylofie zajęliśmy pozycje między rzeką Brdą a kanałem (Lorbiecki, Wałdoch 2014, s. 145).

Badania archeologiczne pozwoliły zadokumentować część umocnień, o których wspominał Łosin (patrz poniższe ryciny).

 

Bibliografia

Lobiercki A., Wałdoch M. 2014. Chojnice 1939. Warszawa: Bellona.