Skip to main content

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem stanowią jedne z kluczowych zagadnień nad archeologiczną refleksją dotycząca roli i znaczenia materialnych reliktów (z) przeszłości we współczesności i dla przyszłości. To również bardzo ważne zagadnienia w ramach projektu, który realizujemy. W tym kontekście gorąco polecamy nasze tłumaczenie krótkiego tekstu profesora Corneliusa Holtorfa z Uniwersytetu Linneusza, który na sprawę patrzy z nieco innego punktu widzenia.