Skip to main content

Filmik: wewnątrz ziemianki pierwszowojennej

Poniżej załączamy krótki filmik z ostatniego wyjazdu terenowego. Zdjęcia są wykonywane z wnętrza jednej z ziemianek pierwszowojennych. Obiekty są tak dużych rozmiarów, iż są trudno widoczne w terenie i, siłą rzeczy, niełatwe do czytelnego zadokumentowania.