Skip to main content

Dziedzictwo militarne, sztuka okopowa i lasy

Jednym z wyników projektu będzie tekst omawiający pewną szczególną kategorię XX-wiecznego dziedzictwa militarnego na terenach zalesionych. Tą wyjątkową kategorią jest tzw. sztuka okopowa/obozowa. Poniżej załączymy kilka rycin z artykułu.