Skip to main content

Badania powierzchniowe

20 maja, przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku, przeprowadziliśmy badania powierzchniowe na terenie obozu jenieckiego w Czersku. Pozyskane przedmioty trafią do izby pamięci znajdującej się w Czarnej Wodzie. Badania pozwoliły na dookreślenie przestrzennego zasięgu obozu jenieckiego. Informacje te posłużą do stworzenia Karty Ewidencji Zabytku Archeologicznego (KEZA).