Skip to main content

Artykuł przyjęty do druku w Antiquity

Jednym z wyników projektu będzie tekst, który omawia archeologię lasów oraz problematykę trudnego dziedzictwa w Polsce. Za studium przypadku posłużył obóz jeniecki w Czersku oraz pewna rosyjska manierka odnaleziona na jego terenie. Tekst ukaże się w Antiquity, w jednym z najważniejszych czasopism archeologicznych na świecie, dokładnie w setną rocznicę zakończenia Wielkiej Wojny.