Skip to main content

Archeologia współczesności w lasach

26 maja mieliśmy okazję przedstawić wstępne wyniki prac w ramach projektu na posiedzeniu Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych w ramach IAE PAN w Warszawie. Wykład sprowokował długą i konstruktywną dyskusję. Komentarze będą bardzo wartościową lekcją w kontekście dalszych badań archeologicznych nad dziedzictwem militarnym znajdującym się w lasach.

On this website you can find best lesbian porn videos