Skip to main content

1 września 1939 roku w lasach pod Chojnicami

Poniżej załączamy kolejne zdjęcia z badań terenowych. Tym razem dokumentowaliśmy m.in. niemiecki okop z 1 września 1939 roku. Interesującą sprawą był fakt, iż fragment okopu został kilka lat temu poszerzony, pogłębiony i został wykorzystany przez leśników jako miejsce składowania sadzonek. Słowem: kreatywne re-użytkowanie przeszłości.