Publikacje

Kobiałka D., Kostyrko M., Kajda K. 2016. Archeologia poza archaīos. Przykład obozu jeńców wojennych i internowanych w Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie). Folia Praehistorica Posnaniensia 21, s. 177-200. Kobiałka D. 2017. Dziedzictwo w lesie, dziedzictwo z lasu: studium przypadku carskiej manierki pochodzącej z obszaru Kriegsgefangenenlager Czersk. Biografia Archeologii 3 (1), s. 4-14. Dostępne na http://archeo.edu.pl/biografia2017/2017/01/18/dziedzictwo-w-lesie-dziedzictwo-z-lasu-studium-przypadku-carskiej-manierki-pochodzacej-z-obszaru-kriegsgefangenenlager-czersk/ (wgląd 30.11.2017). Kobiałka D., Kajda K., Kostyrko … Czytaj dalej Publikacje