Publikacje

Kobiałka D., Kostyrko M., Kajda K. 2016. Archeologia poza archaīos. Przykład obozu jeńców wojennych i internowanych w Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie). Folia Praehistorica Posnaniensia 21, s. 177-200.

Kobiałka D. 2017. Dziedzictwo w lesie, dziedzictwo z lasu: studium przypadku carskiej manierki pochodzącej z obszaru Kriegsgefangenenlager CzerskBiografia Archeologii 3 (1), s. 4-14. Dostępne na http://archeo.edu.pl/biografia2017/2017/01/18/dziedzictwo-w-lesie-dziedzictwo-z-lasu-studium-przypadku-carskiej-manierki-pochodzacej-z-obszaru-kriegsgefangenenlager-czersk/ (wgląd 30.11.2017).

Kobiałka D., Kajda K., Kostyrko M. 2017. Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku. Archeologia Żywa 1 (63), s. 30-31.

Kajda K., Kobiałka D., Kostyrko M., Pawleta M. 2017. Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku. Katalog wystawy. Poznań-Chojnice.

Kobiałka D. 2017. Pamięć drzew: ryty drugowojenne i naziemny skaning laserowy. Archeologia Żywa. Dostępne na http://archeologia.com.pl/2017/04/23/pamiec-drzew/ (wgląd 25.04.2017).

Kobiałka D. 2017. Biografia zapisana na manierce. Archeologia Żywa 2 (64), s. 60-63.

Kobiałka D., Kajda K., Kostyrko M. 2017. Wystawa ‚Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku’. Biografia Archeologii 3 (1), s. 68-72. Dostępne na http://archeo.edu.pl/biografia2017/wp-admin/post.php?post=893&action=edit (wgląd 30.11.2017).

Kobiałka D. Military heritage in the trenches. Woodlands and trash called trench art in the shadow of the Great War. PopAnth. Dostępne na https://popanth.com/article/military-heritage-in-the-trenches-woodlands-and-trash-called-trench-art-in-the-shadow-of-the-great-war (wgląd 7.07.2017).

Kobiałka D., Kajda K., Frąckowiak M. 2017. Wspomnienia drzew. Archeologia Żywa 3 (65), s. 48-51.

Kobiałka D. 2017. Archeologia, lasy i XX-wieczne pozostałości wojenne. Dzień Archeologii. Dostępne na http://www.dayofarchaeology.com/archeologia-lasy-i-xx-wieczne-pozostalosci-wojenne/ (wgląd 28.07.2017).

Kobiałka D., Kostyrko M., Kajda K. 2017. Inconspicuous and Forgotten Material Memories of the First World War: The Case of a POW Camp in Czersk, Poland, [w:] A. Zalewska, J. Scott, G. Kiarszys (red.), The Materiality of Troubled Pasts Archaeologies of Conflicts and Wars, s. 23-39. Warsaw-Szczecin.

Kajda, K., Kobiałka, D. 2017. Archeologie współczesności jako odpowiedź na kryzys dyscyplin/ Archaeologies of the contemporary past as a response to the crisis of the discipline. Ochrona Zabytków 70 (271), s. 27-45.

Kobiałka D. 2017. Airborne laser scanning and 20th cntury military heritage in the woodlands. Analecta Archaeologica Ressoviensia 12, s. 247-269.

Kobiałka D. 2018. Sztuka okopowa: doświadczenia i wspomnienia wojenne utrwalone w materii. Archeologia Żywa 2 (68), s. 76-80.

Kobiałka D. 2018. 100 years later: the dark heritage of the Great War at a prisoner-of-war camp in Czersk. Antiquity 92 (363), s. 772-787. http://dx.doi.org/10.15184/aqy.2018.67.

Kobiałka D. 2018. Living monuments of the Second World War: terrestrial laser scanning and trees with carvings. International Journal of Historical Archaeology, s. 1-24, https://doi.org/10.1007/s10761-018-0462-5.

Kobiałka D. 2018. Las, który łączy kulturę i naturę – cmentarz jeńców wojennych w Czersku, woj. pomorskie, [w:] M. Karczewska (red.), Cmentarze wojenne I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony, Białystok,  s. 121-139.

Kobiałka D. 2018. Being in the woodlands: archaeological sensibility and landscapes as naturecultures. Polish Journal of Landscape Studies 1, s. 43-53.

Kobiałka D. 2018. Archeologia lasów: XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych. Archeologia Żywa (dostęp 1.10.2018).

Kobiałka D., Kostyrko M., Kajda K. 2018. Wielka Wojna na pocztówce i w lesie: obóz jeńców wojennych w Tucholi. Archeologia Żywa 4 (70), s. 24-29.

Kobiałka D. 2018 (w druku). Społeczna pamięć o dziedzictwie jako forma jego niszczenia: archeologia Zielonego Pałacu, [w:] A. Marciniak, M. Pawleta, K. Kajda (red.), Dziedzictwo we współczesnym świecie. Kraków.

Kobiałka D. 2018 (w druku). Las lasów. Teksty Drugie.

Kobiałka D. 2018 (w druku). Trudne dziedzictwo z perspektywy biografii rzeczy.