Konferencje i wykłady

16.11.2016. Warszawa, Instytut Archeologii UW – wykład gościnny pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych” w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego przez prof. Andrzeja Buko.

2.03.2017. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – wykład gościnny pt. „Dziedzictwo w lesie, dziedzictwo z lasu”.

17.03.2017. Czersk, Centrum Informacji Turystycznej w Czersku – otwarcie wystawy i wykład wprowadzający wraz z dr Kornelią Kajdą pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

21.04.2017. Chojnice, Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach – otwarcie wystawy i wykład wprowadzający wraz z dr Kornelią Kajdą pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

11.05.2017. Łódź, wykład ekspercki pt. „Trudne dziedzictwo z perspektywy biografii rzeczy” na konferencji pt. „Trudne dziedzictwo. Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości”.

20.05.2017. Chojnice, Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach – dwa wykłady pt. „100 lat temu w lasach pod Czerskiem: badania archeologiczne na terenie byłego pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku” w ramach Europejskiej Nocy Muzeów organizowanej przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach. Wykładom towarzyszyło kuratorskie oprowadzanie po wystawie archeologicznej pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

22.05.2017. Czersk, organizacja wraz z prof. Arkadiuszem Marciniakiem, dr Kornelią Kajdą i mgr Mikołajem Kostyrko „żywej lekcji archeologii” na terenie obozu jenieckiego w Czersku dla członków „Warsztatów Terapii Zajęciowej” w Czersku.

22.05.2017. Czersk, wykład pt. „Czy rzeczy żyją? Biografia carskiej manierki z obozu w Czersku” na spotkaniu z członkami „Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Czerskiej”.

26.05.2017. Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN – wykład pt. „Archeologia współczesności w lasach”.

1.06.2017. Karpacz, konferencja CAA pt. „Archeologia z wyższej perspektywy” – wykład pt. „Pamieć drzew: archeologia, ryty drugowojenne i TLS”.

1.09.2017. Maastricht, konferencja European Association of Archaeologists – wystąpienie wraz dr Kornelią Kajdą pt. „Beyond exhumantions – archaeology of 20th century armed conflicts in Poland”.

19.10.2017. Poznań, konferencja „Dziedzictwo we współczesnym świecie” – wykład pt. „Społeczna pamięć o dziedzictwie jako forma jego niszczenia: archeologia Zielonego Pałacu”.

30.10.2017. Warszawa, konferencja „Dziedzictwo techniki” – poster pt. „W cieniu Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego: archeologia i wspomnienia drzew”.

16.11.2017. Poznań, debata zorganizowana przez Sekcję Śródziemnomorską KNSA pt. „Detektoryści – wróg czy przyjaciel”.

22.11.2017. Warszawa, Instytut Archeologii UW – wykład gościnny pt. „100 lat później. Wielka Wojna i sztuka okopowa” w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego przez prof. Andrzeja Buko.

23.11.2017. Toruń, konferencja „XXI Sesja Pomorzoznawcza” -wykład pt. „Z nami albo bez nas. Nieinwazyjne rozpoznanie XX-wiecznego dziedzictwa militarnego w lasach pod Chojnicami”.

24.11.2017. Kraków, debata nad nową książką Ewy Domańskiej pt. „Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała” zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci UJ.

10.01.2018. Warszawa, Instytut Archeologii UW – wykład godzinny pt. „Kreatywność za drutem kolczastym: sztuka okopowa z pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku” na spotkaniu Koła Naukowego Archeologii Średniowiecza IA UW.

12.01.2018. Poznań, Instytut Archeologii UAM – otwarcie wystawy i wykład wprowadzający wraz z dr Kornelią Kajdą i mgr Mikołajem Kostyrko pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

7.03.2018. Łódź, Instytut Archeologii UŁ – wykład gościnny w ramach seminariów doktorskich prof. Anny Marciniak-Kajzer pt. „Dziedzictwo w lesie, dziedzictwo z lasu: archeologia obozów jenieckich i sztuka okopowa z terenu pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku w pow. chojnickim”.

8.03.2018. Siedlce, konferencja pt.„Sztuka przetrwania.Życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX – XXI w.” – wykład pt. „Kreatywność za drutem kolczastym: archeologia i sztuka okopowa z terenu pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku (woj. pomorskie)”.

11.03.2018. Opole, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu – otwarcie wystawy i wykład wprowadzający wraz z dr Kornelią Kajdą i mgr Mikołajem Kostyrko pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

11.03.2018. Łambinowice, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu – wykład wraz z mgr Mikołajem Kostyrko w ramach Łambinowickich Spotkań Muzealnych pt. „Kiedy archeologia pomaga historii: materialne pozostałości po pierwszowojennym obozie jenieckim w Czersku”.

12.03.2018. Opole, Politechnika Opolska – wykład wraz z mgr Mikołajem Kostyrko w ramach Akademii Młodych Serc pt. „100 lat później: przedmioty z terenu pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

11-13.04.2018. Opole, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu – cykl zajęć, wykładów i warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, liceum i studentów.

19-21.04.2018. Białowieża, konferencja pt. „Archeologia obszarów zalesionych” – referat pt. „Żywe monumenty, zintegrowane dziedzictwo  – naziemne skanowanie laserowe rytów na bukach zwyczajnych”.

19-21.04.2018. Białowieża, konferencja pt. „Archeologia obszarów zalesionych” – poster pt. „Heritage in the forest – the case of a Russian canteen from a prisoner of war camp in Czersk (Pomeranian province, Poland).

22-23.05.2018. Białystok, seminarium naukowe pt. „Miejsca pamięci Wielkiej Wojny po stuleciu. Podsumowanie stanu badań i ochrony” – referat pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: dzieje cmentarza jeńców wojennych w Czersku z czasów Wielkiej Wojny”.

25.05.2018. Srebrna Góra, wykład gościnny pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych”.

14-15.06.2018. Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej, konferencja naukowa pt. „Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych” – referat wraz z Mikołajem Kostyrko i Kornelią Kajdą pt. „Kiedy historia staje się archeologią – materialne pozostałości po pierwszowojennym obozie jenieckim w Czersku, woj. pomorskie”.

5-9.09.2018. Barcelona, coroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów – referat pt. „Living monuments of the Second World War: terrestrial laser scanning and trees with carvings”.

13-14.09.2018. Londyn, Imeperial War Museum, konferencja naukowa w ramach Curating the Great War – referat pt.  „The Great War and trench art from a prisoner of war camp in Czersk, Poland”.

5.12.2018. Czersk, Centrum Informacji Turystycznej, otwarcie wystawy pt. „Archeologia lasów: XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych” oraz wykład wprowadzający o tym samym tytule.

12.12.2018. Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, wykład pt. „Dziedzictwo militarne w lasach: podsumowanie badań”.