Pierwsze publikacje

Od jakiegoś już czasu pojawiają się pierwsze publikacje będące wynikiem projektów. W większości przypadków są to krótkie teksty o charakterze popularno-naukowym. Jest jednak już parę pozycji o wymiarze stricte naukowym, a kolejne są w trakcie realizacji.

 

Publikacje

Cmentarz jeniecki w Czersku

W trakcie kolejnego wyjazdu terenowego mieliśmy okazję ponownie zawitać na teren obozu jenieckiego w Czersku. Tym razem spotkała nas niemiła niespodzianka: brama cmentarna została uszkodzona przez wandali. Informacje o zniszczeniach przekazaliśmy lokalnym władzom. Mamy nadzieję na szybie złapanie sprawców i naprawienie szkód.

Badania powierzchniowe

20 maja, przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku, przeprowadziliśmy badania powierzchniowe na terenie obozu jenieckiego w Czersku. Pozyskane przedmioty trafią do izby pamięci znajdującej się w Czarnej Wodzie. Badania pozwoliły na dookreślenie przestrzennego zasięgu obozu jenieckiego. Informacje te posłużą do stworzenia Karty Ewidencji Zabytku Archeologicznego (KEZA).

Archeologia współczesności w lasach

26 maja mieliśmy okazję przedstawić wstępne wyniki prac w ramach projektu na posiedzeniu Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych w ramach IAE PAN w Warszawie. Wykład sprowokował długą i konstruktywną dyskusję. Komentarze będą bardzo wartościową lekcją w kontekście dalszych badań archeologicznych nad dziedzictwem militarnym znajdującym się w lasach.

Dziedzictwo w lasach – lekcja ‚I ty jesteś archeologiem’

22 maja 2017 roku wraz z prof. dr hab. Arkadiuszem Marciniakiem, dr Kornelią Kajdą i mgr Mikołajem Kostyrko przeprowadziliśmy niewielki projekt z zakresu archeologii współczesności i archeologii angażującej pt. ‚I ty jesteś archeologiem’. Byliśmy w lasach pod Czerskiem, gdzie pokazywaliśmy członkom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku oraz Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Czerskiem artefakty i obiekty archeologiczne z czasów I wojny światowej in situ.