Polskie okopy na prawym brzegu Brdy: opracowywanie badań terenowych

Stanowiska na Brdzie posłużyły żołnierzom ze Zgrupowania „Chojnice”, którzy w godzinach popołudniowych 1 września wycofali się z Chojnic i starali przedostać się na prawy brzeg Brdy na wcześniej przygotowane pozycje. Jednym z żołnierzy biorącym udział w tych działaniach był Alfons Łosin, który po wojnie wspominał:

Byłem żołnierzem 3 kompanii »Chojnice« ON »Czersk« w pierwszym plutonie u ppor. Józefa Szymczaka. Moja drużyna zajmowała stanowiska bojowe na wysuniętej placówce za wsią Charzykowy w rejonie zakrętu (za dawnym Ośrodkiem Wypoczynkowym Zakładów Mięsnych). Około godziny 4.30 usłyszeliśmy odgłosy ostrzału artyleryjskiego niemieckiej artylerii, która ostrzeliwała Chojnice. Około godziny 10.00 wycofaliśmy się do wsi Jarcewo, skąd dalej z całą kompanią do Chojnic na Nową Amerykę, a następnie z powrotem przez plac Himmlera do krzyżówki na Igły, gdzie zarządzono postój. Nie mogliśmy iść szosą na Rytel, gdyż zajęta była przez Niemców. Po odpoczynku przez Powałki, Kłodawę wycofaliśmy się do Mylofu. Po drodze w rejonie torów kolejowych koło wsi Krojanty zostaliśmy ostrzelani przez wysunięte patrole niemieckie. W Mylofie zajęliśmy pozycje między rzeką Brdą a kanałem (Lorbiecki, Wałdoch 2014, s. 145).

Badania archeologiczne pozwoliły zadokumentować część umocnień, o których wspominał Łosin (patrz poniższe ryciny).

 

Bibliografia

Lobiercki A., Wałdoch M. 2014. Chojnice 1939. Warszawa: Bellona.

Konferencja ‚Dziedzictwo we współczesnym świecie’ w Poznaniu

W dniach 19-20 października 2017 roku odbyła się bardzo interesująca konferencja w Poznaniu dotycząca znaczenia, roli i funkcjonowania dziedzictwa we współczesnym świecie. Na spotkaniu prezentowaliśmy kolejne wyniki projektu. Tematem wystąpienia było współczesne, społeczne (u)żucie materialnych pozostałości po Zielonym Pałacu – schronie drewniano-ziemnym wybudowanym w 1943 roku przez grupę polskich partyzantów w lasach pod Chojnicami.

Artykuł przyjęty do druku w Antiquity

Jednym z wyników projektu będzie tekst, który omawia archeologię lasów oraz problematykę trudnego dziedzictwa w Polsce. Za studium przypadku posłużył obóz jeniecki w Czersku oraz pewna rosyjska manierka odnaleziona na jego terenie. Tekst ukaże się w Antiquity, w jednym z najważniejszych czasopism archeologicznych na świecie, dokładnie w setną rocznicę zakończenia Wielkiej Wojny.