Archeologia obszarów zalesionych – Białowieża 2018

Nasze wyniki badań będziemy także prezentować na bardzo ciekawej konferencji pt. „Archeologia obszarów zalesionych”, która ma miejsce w Białowieży.