Kreatywność za drutem kolczastym: sztuka okopowa z pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku

10 stycznia 2018 roku w Warszawie będą prezentowane kolejne wyniki badań prowadzonych w ramach projektu.