Cmentarz jeniecki w Czersku

W trakcie kolejnego wyjazdu terenowego mieliśmy okazję ponownie zawitać na teren obozu jenieckiego w Czersku. Tym razem spotkała nas niemiła niespodzianka: brama cmentarna została uszkodzona przez wandali. Informacje o zniszczeniach przekazaliśmy lokalnym władzom. Mamy nadzieję na szybie złapanie sprawców i naprawienie szkód.

Badania powierzchniowe

20 maja, przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku, przeprowadziliśmy badania powierzchniowe na terenie obozu jenieckiego w Czersku. Pozyskane przedmioty trafią do izby pamięci znajdującej się w Czarnej Wodzie. Badania pozwoliły na dookreślenie przestrzennego zasięgu obozu jenieckiego. Informacje te posłużą do stworzenia Karty Ewidencji Zabytku Archeologicznego (KEZA).