Wykład na konferencji w Łodzi

Między 11 a 12 maja braliśmy udział w konferencji pt. „Trudne dziedzictwo. Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości”.