Nieinwazyjne dokumentowanie rytów drugowojennych – naziemny skaning laserowy

Załączamy parę zdjęć z ostatnich badań terenowych – wraz z firmą GISPRO dokumentowaliśmy ryty drugowojenne pozostawione przez przymusowych pracowników i jeńców wojennych na bukach.