Artefakty związane z funkcjonowaniem pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku

W Czarnej Wodzie (pow. starogardzki) znajduje się niewielka izba pamięci. Część z eksponatów związana jest z życiem codziennym w czerskim obozie jenieckim. Artefakty te to przejmujące i afektywne – jakby powiedział Laurent Olivier – materialne wspomnienia (material memories) po Wielkiej Wojnie.