QGIS – narzędzie do prac gabinetowych

Dziedzictwo militarne na terenach zalesionych to krajobrazy różnej natury: od pojedynczych stanowisk bojowych po całe wręcz krajobrazy przekształcone przez wojnę. To wstępnego rozpoznania takich miejsc używamy QGISa.