Łambinowice-Opole 2018

Niemalże cały poprzedni tydzień byliśmy w Łambinowicach i Opolu, gdzie opowiadaliśmy o naszych ostatnich działaniach. Były to wykłady, zajęcia i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, liceów, studentów a kończąc na seniorach z Akademii Młodych Serc. Wszystkie te działania były związane z otwarciem naszej wystawy o Czersku w murach Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Dziękujemy za organizację i pomoc pracownikom Muzeum.

Seminaria Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa

7 marca 2018 r. odbędzie się kolejne spotkanie naukowe w ramach Seminariów Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa IA UŁ. Będziemy w jego ramach opowiadać o celach i metodach badań w ramach tzw. archeologii obozów jenieckich. Sztuka okopowa z terenu pierwszowojennego w Czersku będzie stanowiła studium przypadku. Serdecznie zapraszamy wszystkim zainteresowanych.